صفحه اصلی > مناقصه و مزایده > مناقصات امور پیمان ها 


آگهي ارزیابي کیفي مناقصه عمومي شماره 99/02
پيمان خدمات تهيه، طبخ و توزيع غذا
 ٠٩:٥١ - چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابي کیفي مناقصه عمومي شماره 98/12
پیمان تعمیر کولر هوایي احیاء واحد 500 و تیوب باندل ریبویلر واحد 103
 ٠٩:٤٨ - چهارشنبه ٢١ اسفند ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/09
استاندارد سازی اتاق سرور امور فناوری اطلاعات وارتباطات پالایشگاه گاز پارسیان
 ٠٨:٠٠ - دوشنبه ٢ دی ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجديد فراخوان ارزيابي كيفي مشاوران – شماره 95/03
خدمات مشاوره بررسی، شناسایی و طبقه بندی کلیه اسناد فنی موجود در مرکز اسناد فنی و استقرار سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد فنی (EDMS)
 ١٥:١٥ - شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/09
استاندارد سازی اتاق سرور امور فناوری اطلاعات وارتباطات پالایشگاه گاز پارسیان
 ٠٨:٢٨ - جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی تجدید فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران - مناقصه شماره 95/03
خدمات مشاوره بررسی، شناسایی و طبقه بندی کلیه اسناد فنی موجود در مرکز اسناد فنی و استقرار سیستم مدیریت الکترونیکی اسناد فنی (EDMS)
 ٠٨:١٧ - جمعه ٢٦ مهر ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/08
خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز
 ٠٩:٣١ - پنج شنبه ٣١ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي شماره 98/07
خدمات سرویس، تعمیر و نگهداری تأسیسات و ساختمان(اماکن صنعتی و غیر صنعتی)
 ١٠:٠٣ - دوشنبه ٢٨ مرداد ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
تجدید آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
تجدید آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي 96/07
 ١٢:١٦ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهی مناقصه
آگهي ارزیابی کیفی مناقصه عمومي
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 98/06
 ١٢:٠١ - سه شنبه ١٨ تير ١٣٩٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 صفحه بعدی >>