آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 86443
تعداد بازديد از سايت: 117577934
تعداد بازديد زيرپورتال: 732417
اين زيرپورتال امروز: 121
در امروز: 1328
اين صفحه امروز: 3
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 9706 - خدمات تنظیفات محوطه و فضای سبز 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/4/22 جمعه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی مناقصه گران 3011897006 - مبدل cold box 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/3/29 سه‌شنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی مناقصه گران 9700007 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/3/29 سه‌شنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی مناقصه گران 9640061 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/3/29 سه‌شنبه 
 
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 97/03 - خدمات تامین خودروهای استیجاری 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/3/29 سه‌شنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما