آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 99960
تعداد بازديد از سايت: 135981981
تعداد بازديد زيرپورتال: 914000
اين زيرپورتال امروز: 182
در امروز: 18133
اين صفحه امروز: 10
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی تجدید ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 09/97 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/10/2 يكشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9700072-S  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/24 شنبه 
 
تجدید آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9640061-R  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/24 شنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9740015-R  
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی در این خصوص دعوت بعمل می¬آید. 
1397/9/19 دوشنبه 
 
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی شماره 97/09 - تعمیر تیوب باندل های کولر هوایی  
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند.  
1397/8/21 دوشنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما