آمار سایت
تعداد بازديد اين صفحه: 76825
تعداد بازديد از سايت: 100926918
تعداد بازديد زيرپورتال: 652288
اين زيرپورتال امروز: 150
در امروز: 18017
اين صفحه امروز: 7
نظرسنجی
مناقصات و مزایده ها
آگهی ارزیابی کیفی مناقصه عمومی 9608 - خدمات تهیه، طبخ و توزیع غذا 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند . 
1396/10/23 شنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 3006895044 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند . 
1396/10/2 شنبه 
 
تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی 9506 
شرکت دولتی پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند . 
1396/9/23 پنجشنبه 
 
آگهی فراخوان عمومی ارزیابی کیفی مناقصه گران 9540074 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به مناقصه گران واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل ، جهت حضور در مناقصه اعلام آمادگی نمایند . 
1396/9/23 پنجشنبه 
 
آگهی فراخوان مناقصه عمومی 9607 
شرکت پالایش گاز پارسیان در نظر دارد مناقصه موضوع زیر را پس از طی فرآیند ارزیابی کیفی و تأیید صلاحیت متقاضیان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای متقاضی دعوت بعمل می آید در صورت تمایل به شرکت در مناقصه نسبت به اعلام آمادگی اقدام نمایند . 
1396/9/6 دوشنبه 
 
آرشيو آگهي و مناقصات


مجری سایت : شرکت سیگما