اخبار
امروز جنگ جنگ اقتصادي است
15:15 1399/11/8

امروز جنگ جنگ اقتصادي است

و زحمت اين جنگ بر روي دوش شماست و به فرمايش رهبر عزيز، امروز شما فرماندهان اين جنگ اقتصادي هستيد.

در انجام رسالت مسئوليت هاي اجتماعي در شهرستانهاي همجوار پالايشگاه پارسيان از همه توان خود استفاده خواهيم کرد.
14:41 1399/11/5

در انجام رسالت مسئوليت هاي اجتماعي در شهرستانهاي همجوار پالايشگاه پارسيان از همه توان خود استفاده خواهيم کرد.

بابايي سرپرست شرکت پالايش گاز پارسيان در ديدار با شباني نژاد فرماندار شهرستان لامرد گفت: در حوزه مسوولیت های اجتماعی آماده همکاری برای تکمیل پروژه های عمرانی دردوبخش شهری وروستایی بر اساس نظام نامه مسئوليت هاي اجتماعي وزارت نفت در دو شهرستان لامرد و مهر هستیم؛ البته پس از دريافت پيشنهادت از فرمانداري هاي محترم و تصويب در شوراي عالي مسئوليت هاي اجتماعي شرکت ملي گاز ايران و ساير مراجع در وزارت نفت اين مهم محقق خواهد شد.

شعله های فروزان
آلبوم تصاویر